miércoles, 10 de septiembre de 2008

Les fontanielles

Video promocional del primer tarru de miel. Agora mesmo la miel obtenía d'una colmena ta nel maduraor decantándose. Pronto podremos disfrutar del primer tarru de miel de la experiencia apícola de Les Fontanielles. Nun te pierdas el prósimu videu...